Disclaimer, auteursrecht en privacyverklaring

Fijn dat u de moeite neemt om de website van SMRT Architect te bekijken. In deze verklaring leggen wij uit hoe SMRT Architect omgaat met uw en onze gegevens.

SMRT Architect is een architectenbureau voor persoonlijke en duurzame architectuur en gevestigd aan de Ruysdaelhof 6D, 5642 JM Eindhoven.

Contactgegevens:

www.smrtarchitect.nl

Kaaisjouwerskade 28 6541 EV Nijmegen
+31625114561
KvK nummer 68446845

Disclaimer

De informatie op de website en de social media kanalen van SMRT Architect is algemeen van aard en niet bedoeld als esthetisch-, bouwkundig- of duurzaamheidsadvies. U kunt SMRT Architect niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het gebruik van informatie die u van deze website of de social media kanalen haalt.

Auteursrecht

De informatie op deze website en de social media kanalen valt onder het auteursrecht van SMRT Architect, tenzij expliciet een andere rechthebbende genoemd is. Als u informatie over SMRT Architect wilt publiceren dient u voorafgaand aan publicatie toestemming te vragen aan martje@smrtarchitect.nl. Bij iedere publicatie dient minimaal een verwijzing naar www.smrtarchitect.nl opgenomen te worden. SMRT Architect kan weigeren toestemming te geven voor verdere publicatie.

Alle ontwerpen van SMRT Architect worden toegevoegd aan het portfolio van Martje van Horrik. Deze ontwerpen mogen door haar zowel online als offline gepubliceerd worden. Dit betreft zowel schetsen, tekeningen, artist impressions en beeldmateriaal van projecten zowel voor als na de realisatie. Als u, als opdrachtgever, bezwaar heeft tegen een publicatie dient u dat bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken.

Hoe gaan wij om met uw privacy

SMRT Architect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SMRT Architect verwerkt:

Van klanten en potentiële opdrachtgevers:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en eventueel geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld over uw gezinssituatie, in correspondentie tijdens besprekingen en telefonisch
 • Locatiegegevens zowel van uw huidige adres als het beoogde adres van het te ontwerpen object
 • Bankrekeningnummer als u een betaling verricht aan SMRT Architect

Van websitebezoekers

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Klanten vragen wij om een legitimatie, bijvoorbeeld om u te assisteren bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of subsidie. Wanneer u nog een oude legitimatie toont of in kopie aan ons afgeeft zien wij uw BSN nummer. Het BSN nummer valt onder bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken. Het staat u vrij om het BSN te verbergen bij het tonen van uw legitimatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SMRT Architect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en na verkregen opdracht uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • SMRT Architect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van websitebezoeker verzamelen wij gegevens om onze website en de informatieverstrekking aan websitebezoekers te optimaliseren.

SMRT Architect neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SMRT Architect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Op basis van de standaardvoorwaarden DNR die op alle opdrachten van SMRT Architect van toepassing zijn wordt alle informatie met betrekking tot de opdracht tot minimaal 5 jaar na afloop van de opdracht bewaard.

Voor de belastingdienst bewaren we alle financiële informatie minimaal 7 jaar na afloop van het boekjaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

SMRT Architect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als:

 • dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of
 • voor het uitbesteden van de werkzaamheden van onze onderneming, zoals de administratie en de fiscale aangifte, en
 • voor het laten functioneren van de website delen wij gegevens van websitebezoekers met de hostingpartij, websitebouwer en Google, en
 • voor het laten functioneren van de onderneming delen wij gegevens bijvoorbeeld via de mailserver, de bank die ons betalingsverkeer verwerkt en de telefoonprovider.
 • Ook delen wij gegevens met andere adviseurs die bij uw project betrokken zijn zoals een constructeur. Dit wordt vooraf expliciet met de opdrachtgever afgestemd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SMRT Architect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken zo veel mogelijk samen met partijen die in Europa gevestigd zijn en die zich houden aan de Europese regelgeving.

Cookies

SMRT Architect gebruikt analytische, technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social Media

Graag houden we u op de hoogte via de social Media kanalen van SMRT Architect. U kunt via de website van SMRT Architect doorklikken naar diverse social media kanalen. Deze kanalen verzamelen informatie over u, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Om te weten wat er via deze kanalen van u wordt verzameld moet u de privacyverklaringen van deze kanalen bekijken.

Doorlinken

U kunt via de website van SMRT Architect doorklikken naar websites van o.a. bedrijven die referenties hebben gegeven en partners waarmee SMRT Architect samenwerkt. Mogelijk verzamelen deze websites informatie over u. Welke informatie wordt verzameld via kunt u bij de diverse websites nagaan of opvragen.

Google

Als u onze website bezoekt vanuit Google zal Google gegevens van u verzamelen. Welke gegevens Google over u verzamelt is beschreven in haar eigen privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SMRT Architect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via martje@smrtarchitect.nl.

Graag wijzen we u op uw rechten

Vanzelfsprekend mag u uw persoonsgegevens inzien, hiervoor belt u SMRT Architect of stuurt u een verzoek per email. Verder mag u SMRT Architect verzoeken om gegevens te laten rectificeren of te laten wissen. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door SMRT Architect.

Toezichthouder

Als u niet tevreden bent over de manier waarop SMRT Architect met uw persoonsgegevens omgaat, horen wij dit graag direct van u. Uw hebt het recht om klachten over onze omgang met uw privacy gevoelige gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versiedatum 17 juli 2019

Zo nu en dan zullen we nagaan of deze privacyverklaring nog aansluit op de regelgeving en op onze werkwijze. Als het nodig is om de privacyverklaring aan te passen, publiceren we dat via de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 juli 2019